Frakt & Levering

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert.

Alle leveringstider* som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.

*Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.

Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Follow us on Facebook